Marbles geeft werknemers extra ‘weekend’ om energie te tanken

20 april 2021, Antwerpen – Marbles geeft al haar werknemers twee dagen extra vakantie. Dat doen ze omdat ze voelen dat hun werknemers, door het uitblijven van duidelijk perspectief, nood hebben aan ruimte om hun batterij op te laden.

Nog eventjes volhouden’ werkt niet meer

En daar is Marbles niet alleen in. Het afgelopen jaar eiste veel van ons als mens, zowel op professioneel als op mentaal gebied. Heel wat bedrijven gingen in (deeltijdse) werkloosheid, collega’s zagen elkaar nauwelijks en ook buiten het werk waren er weinig of geen mogelijkheden om te ontspannen.

Maar als bedrijf moet je rekening houden met de economische realiteit. Je moet overleven. En daarvoor heb je je mensen nodig.” Tim Berghmans


Met andere woorden: medewerkers moesten nog steeds aan hetzelfde tempo verder werken en nog steeds dezelfde kwaliteit opleveren. En eventjes ging dat allemaal wel. En dan ging het nog eventjes langer – en dan nog wat langer. Nog efkes. Tot het duidelijk werd: de nog eventjes volhouden’ boodschappen werkten niet meer.

De spanning tussen professioneel presteren en moeilijkheden om sociaal en privé op te laden zoals we dat gewend zijn, werd onhoudbaar – en is eigenlijk zelfs onverantwoord.“ Tim Berghmans

Energie stimuleren door extra vakantiedagen

Normaal organiseert Marbles volgende week hun viermaandelijkse Innovation week’, zoals ze dat zelf noemen. Deze week, waar alle collega’s vijf dagen lang rond de eigen teamwerking brainstormen, sluiten ze traditioneel af met een brok vernieuwde energie om er weer tegenaan te gaan.

Nu de coronamaatregelen hen beperken in de uitvoering hiervan, zochten ze naar andere manieren om die energie toch te stimuleren. Hét vraagstuk hierbij: hoe onderneem je zélf actie in een samenleving waar er weinig ruimte gecreëerd wordt om mentaal op te laden? COO Tim Berghmans kwam met het idee om het volledige team twee dagen extra verplichte vakantie te geven. Een extra weekend in 2021, zeg maar.

Jamaar Marbles, jullie hebben toch onbeperkt verlof?’

Klopt. Maar deze verlofdagen zijn vrij en individueel op te nemen – en dat is niet wat het bedrijf hiermee wil bereiken. Daarom geeft Marbles twee extra wettelijke’ vakantiedagen, verplicht op te nemen door elke collega – op hetzelfde moment.

Gewoon een extra weekend in 2021, dus, waar er slechts één verplichting is: genieten van enkele dagen rust om op adem te komen en die batterij op te laden. Marbles is er zich van bewust dat ze die energie nodig zullen hebben om de komende periode – want hoe je het draait of keert, het normale’ leven is er niet direct terug – aan te kunnen.

Een bedanking voor al het harde werk

Is twee dagen voldoende? Absoluut niet. Marbles is ervan overtuigd dat er heel wat mensen meer vakantie nodig hebben. Maar dit initiatief gaat niet over het aantal dagen. Het gaat over de achterliggende boodschap.

Het gaat over het geven van een duidelijk signaal: We weten dat jullie heel diep zijn gegaan om Marbles door deze periode te sleuren. We appreciëren dit – en weten wat er op dit moment nodig is: ruimte om op adem te komen. Dus dat geven we.’” Tim Berghmans

Tegelijk is het een shoutout naar alle andere bedrijven die een gelijkaardig jaar achter de rug hebben: geef je personeel een beetje ademruimte voor al het werk dat ze het voorbije jaar hebben verzet. Ze verdienen het.

We geven hen twee extra wettelijke’ vakantiedagen, met slechts één verplichting: op adem komen en die batterij op te laden. “

En nu? Rendez-vous chez-nous!